BELE BOJE

About

S – GROUP je zastupnik i proizvođač štamparskih boja za fleksibilnu ambalažu Sun Chemical. U ponudi imamo širok spektar belih boja prilagođenih različitim vrstama materijala.

About
About

Schlauch White

PRIMENA

Flekso štampa
Spoljašnja štampa

PREPORUČENI MATERIJALI

Korona tretirani PE > 38 dyne/cm
Korona tretirani OPP i Coex > 38 dyne/cm
Korona tretirani cast OPP > 38 dyne/cm
Hemijski tretirani PET
Korona tretirani OPA > 48 dyne/cm
NC prajmerisana aluminijumska folija
Sve vrste papira

KARAKTERISTIKE

Dobra adhezija
Dobra mehanička otpornost
Dobar intenzitet
Visok sjaj
Temperaturna otpornost:
Do 180 °C, testirano na LDPE
Do 140 °C, testirano na OPP, Coex

Duraflex White

PRIMENA

Flekso štampa
Unutrašnja štampa

PREPORUČENI MATERIJALI

Korona tretirani PE > 38 dyne/cm
Korona tretirani PET > 48 dyne/cm
Hemijski tretirani PET > 48 dyne/cm
Korona tretirani OPP > 38 dyne/cm
Korona tretirani PA > 48 dyne/cm

KARAKTERISTIKE

Pogodna za pasteritzaciju na oko 100 °C
Pogodna za laminaciju na širokom spektru materijala
Dobar intenzitet

Duraline V AP2 White

PRIMENA

Flekso štampa
Spoljašnja i unutrašnja štampa

PREPORUČENI MATERIJALI

Korona tretirani PE > 38 dyne/cm
Korona tretirani OPP i Coex > 38 dyne/cm
Hemijski tretirani PET
NC prajmerisana aluminijumska folija
Sve vrste papira

KARAKTERISTIKE

Dobra adhezija
Dobra mehanička otpornost
Dobar intenzitet
Visok sjaj
Temperaturna otpornost, 170 °C

Solimax P AP White HC

PRIMENA

Flekso štampa
Spoljašnja i unutrašnja štampa

PREPORUČENI MATERIJALI

Korona tretirani PE > 38 dyne/cm
Korona tretirani OPP, OT i Coex > 38 dyne/cm
Korona tretirani cast OPP > 38 dyne/cm
Korona tretirani PET > 48 dyne/cm
Hemijski tretirani PET
Korona tretirani OPA > 48 dyne/cm
Hemijski tretirani OPA
NC prajmerisana aluminijumska folija
Sve vrste papira

KARAKTERISTIKE

Dobra adhezija
Dobra mehanička otpornost
Visoka pigmentisanost i pokrivnost boje
Visok sjaj
Temperaturna otpornost, 180-200 °C

Solvaplast T White

PRIMENA

Flekso štampa
Spoljašnja štampa

PREPORUČENI MATERIJALI

Korona tretirani PE > 38 dyne/cm
Korona tretirani OPP i Coex > 38 dyne/cm uz dodatak 4-5% adhezivnog promotera
Korona tretirani cast OPP > 38 dyne/cm
NC prajmerisana aluminijumska folija
Sve vrste papira

KARAKTERISTIKE

Dobra adhezija
Dobra mehanička otpornost
Dobar intenzitet
Visok sjaj
Temperaturna otpornost:
Do 160 °C za PE, bez adhezivnog promotera
Do 180-200 °C za PP, uz dodatak 4-5% adhezivnog promotera

About

KONTAKTIRAJTE
NAS

Za detaljne kontakt informacije
posetite kontakt stranicu
odgovarajućeg sektora

S-GROUP DOO

Nova industrijska zona bb, Velereč
32300 Gornji Milanovac
Serbia

Tel: +381 (0) 32 722 350
Fax: +381 (0) 32 720 573

office@s-group.rs

www.s-group.rs

© 2020 S-GROUP
contact-section