PLASTON U BOJI

About

PLASTON U BOJI PO VAŠOJ ŽELJI

Na osnovu Vaših zahteva, proizvodimo najrazličitije nijanse masterbača
koji se mogu koristiti u različitim granama industrije.

Standardne boje

Boje sa specijalnim efektima

Na osnovu Vaših zahteva možemo proizvesti svaku nijansu masterbača sa efektom sedefa

Fluorescentne boje

Pored postojećih fluorescentnih boja, nudimo mogućnost nijansiranja na osnovu Vaših zahteva.

Temperaturna otpornost °C

Testirano na toplotu prema DIN EN12877. Najviša temperatura na kojoj pigment izdržava vreme zadržavanja od 5 minuta u cevima mašine za brizganje bez značajne promene boje.

Svetlostabilnost

Mereno prema ISO 105-B02. Prema Blue Wool skali pigmenti imaju vrednosti od 1-8, gde je 1 vrlo loša postojanost, a 8 odlična.

Sadržaj dialirida

U matičnu smešu nisu uključeni dialiridni pigmenti.
Kada su prisutni postoji mogućnost termičkog razlaganja na temperaturama iznad 200°C.

■ Sa dialiridima.
□ Bez dialiridida.

Kontakt sa hranom

Masterbač se može koristiti u aplikacijama za kontakt sa hranom prema jednoj ili više evropskih normi. S-GROUP može dati na zahtev detaljnu izjavu o regulatornom statusu za svaki proizvod gde je to moguće.

■ Proizvod se može koristit u aplikacijama gde je potreban kontakt sa hranom.

About
team
Neke od oblasti u kojima se koristi naš masterbač u boji
team
Services

Ambalaža

Proizvodnja prehrambene ambalaže

Kozmetika i farmacija

Široka primena u kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji

Poljoprivreda

Široka primena u poljoprivrednoj industriji

Građevina

Široka primena u građevinskoj industriji

Plastika

Primena u proizvodnji plastike za kućnu upotrebu i dekoraciju

Services

KONTAKTIRAJTE
NAS

Za detaljne kontakt informacije
posetite kontakt stranicu
odgovarajućeg sektora

S-GROUP DOO

Nova industrijska zona bb, Velereč
32300 Gornji Milanovac
Serbia

Tel: +381 (0) 32 722 350
Fax: +381 (0) 32 720 573

office@s-group.rs

www.s-group.rs

© 2020 S-GROUP
contact-section