CRNI PLASTON

PLASTON crni masterbač sadrži fino dispergovane čestice čađi u polimernom nosaču sa različitim udelom pigmenta. Razvili smo asortiman tako da odgovara širokom spektru aplikacija, od cevi, kablova i ostale brizgane plastike do folija za poljoprivredne namene koje moraju biti izuzetno otporne na vremenske uslove i u skladu sa međunarodnim standardima.

■: preporuka

□: može se koristiti

◊: da

KONTAKTIRAJTE
NAS

Za detaljne kontakt informacije
posetite kontakt stranicu
odgovarajućeg sektora

S-GROUP DOO

Nova industrijska zona bb, Velereč
32300 Gornji Milanovac
Serbia

Tel: +381 (0) 32 722 350
Fax: +381 (0) 32 720 573

office@s-group.rs

www.s-group.rs

© 2020 S-GROUP
contact-section