BELI PLASTON

PLASTON beli masterbač je koncentracija Titan-dioksida (TiO2) u polimernom nosaču. Karakteriše ih savršena disperzija i tečljivost što rezultira odličnom pokrivnošću I lakom obradom tokom proizvodnje. Titan-dioksid (TiO2) koji se koristi u proizvodnji belih masterbača je rutilnog tipa, koji osigurava visoku pokrivnost, jačinu boje, disperziju i UV stabilnost.

PLASTON beli masterbač može imati mlečni ili plavi podton. Određeni tipovi mogu sadržati neke vrste aditiva ili punila kao što je Kalcijum-karbonat (CaCO3) koji pruža kako ekonomske tako i tehničke prednosti.

U mogućnosti smo da proizvedemo beli masterbač po zahtevima i potrebama korisnika. Tabelarni prikaz predstavlja beli PLASTON u različitim varijacijama podtonova sa osnovnim karakteristikama.

UV: stabilizator
AO: antioksidant
AS: antistatik
M: mlečni

P: zaplavljen
P*: ekstra zaplavljen
S: sivi

■: preporučeno
□: može se koristiti
◊: da

KONTAKTIRAJTE
NAS

Za detaljne kontakt informacije
posetite kontakt stranicu
odgovarajućeg sektora

S-GROUP DOO

Nova industrijska zona bb, Velereč
32300 Gornji Milanovac
Serbia

Tel: +381 (0) 32 722 350
Fax: +381 (0) 32 720 573

office@s-group.rs

www.s-group.rs

© 2020 S-GROUP
contact-section